Velkommen til bestilling av plass på Fyllingsdalen teaters teaterskole for høsten 2024.

 

NB! Påmeldingen åpnes kun for dem som har hatt plass hos oss våren 2024, fram til midnatt 22. mai 2024. Etter dette kan eksterne også melde seg på.

For å bestille plass må du lese gjennom vilkårene våre, og du godtar disse ved å gå videre til bestilling.

Ved bestilling forstår jeg at:
Jeg skal laste ned appen Spond (på Androidtelefonen eller iPhonen til en person over 18 år) når jeg får beskjed om det fra teaterskolen. Påmelding i en spondgruppe alene teller ikke som påmelding til teaterskolen, man må fylle ut påmeldingsskjemaet på nett. Det aller meste av kommunikasjonen med teaterskolens ansatte foregår i Spondappen, så det er viktig at alle får lastet ned denne. 

Tildelt plass:
Når man har betalt tildeles man elevplass automatisk og opptar da en plass. Teateret refunderer derfor ikke betalt semesteravgift. Du kan altså ikke angre og få semesteravgiften refundert dersom du finner ut at du heller vil begynne på en annen fritidsaktivitet eller lignende, når avgiften først er betalt.

Orden og motivasjon:
Teaterskolen forbeholder seg retten til å vurdere den enkelte elevs motivasjon de første 2 ukene av hvert semester-  og vil senest innen 3. time kunne oppheve elevens plass ved teaterskolen. Dette er med hensyn til elevgruppens læringsmiljø, og teaterskolen vil i slike tilfeller refundere semesteravgiften. Dette er en vurdering som må komme fra Teaterskolens side. Vi har ennå ikke måttet sende ut noen, så dette er ikke noe som pleier å skje, men det har hendt at vi har måttet sette i gang et opplegg for å få til en atferdsendring. Elever som gjentatte ganger forstyrrer undervisningen og/eller medelever kan miste plassen ved teaterskolen også senere i semesteret. Dette skal i så fall først varsles skriftlig, semesteravgiften vil ikke bli refundert i slike tilfeller.

Audition:
Betalt semesteravgift gir eleven rett til å stille på audition til teaterets oppsetninger. Teateret garanterer ikke at alle som ønsker det får prøve seg i en oppsetning på et tidspunkt, men har som mål at eleven får oppfylt dette dersom det lar seg gjøre – egeninnsats og motivasjon vektlegges sterkt.

Bilder og video:
Vi gjør oppmerksom på at det kan tas bilder og video både ved undervisning og ved eventuell deltagelse i forestillinger. Teateret forbeholder seg retten til å ta og bruke slike bilder til markedsføring.

Andre kurs:
Teateret vil i løpet av høsten komme til å legge ut påmelding til noen kortere kurs, f.eks musikalkurs over en helg eller lignende. Disse vil man som medlem få tilbud om til en spesielt god medlemspris.

Betaling:
Dersom du får fylt ut skjemaet og betaling er utført (sjekk nettbanken) så er du/ditt barn registrert for undervisning i den gruppen og dagen/klokkeslettet du har valgt – du trenger ikke å bekymre deg eller å gjøre noe mer før du mottar epost med info ca. en uke før oppstart!

Søskenmoderasjon:
For å oppnå søskenmoderasjon må du taste inn kupongkoden FAMILIE når du kommer til kassen.

Aktivitetskort:
Betaling refunderes ikke mot aktivitetskort. Vi har et begrenset antall plasser å dele ut. Dersom du har aktivitetskort og vil undersøke mulighetene for å benytte dette, kan du ta kontakt med [email protected] og hun vil hjelpe deg på best mulig vis.